Home

poza-erasmus

Proiect cofinanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene

Nr. contract: 2016-1-RO01-KA102-024343

Beneficiar: Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timișoara

Perioada de implementare: 03.10.2016-02.12.2017

REZULTATE AȘTEPTATE
-28 elevi din învățământul liceal tehnologic cu stagii de formare în Portugaliași
certificate de mobilitate Europass
-5 cadre didactice de discipline tehnice/electric participante la activități de job
shadowing/observare în instituții de predare/formare din Portugalia
-1 Memorandum de înțelegere ECVET și 28 Acorduri de învățare ECVET
-1 Broșură de prezentare a proiectului
-1 CDL cls X- Exploatarea instalațiilor fotovoltaice
-1 Ghid de bune practici  – auxiliar didactic
-1 Broșură “Povești de succes –Metode de predare a culturii de specialitate
în practica internațională